MEB “Sınav odaklı olmayan dönüşüm programı”yayınladı..TEOG’ta son durum nedir?

Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş sınavlarında son durum üzerine güncel haberler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günlerde TEOG’a dair önemli açıklamalarda bulundu. Sınav sisteminin yetersiz olduğunu söyleyen Erdoğan, sınavdan çok okul derslerine daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini açıkladı. Erdoğan “Temenni ediyorum ki hemen, süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönelmelerinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır. Liseler MEB kontrolünde kendi sınavlarını yapar. Böylece çocuklarımızı paraları akan bu süreçten kurtarmış oluruz” açıklamalarında bulundu.

MEB’in yayımladığı kılavuzda “Sınav odaklı olmayan dönüşüm programı”

Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı “2017 Yılı Performans Programı Kılavuzu”nda sınavlara dair önemli bir açıklamada bulundu. Onuncu Kalkın Planı başlığı altında bakanlık “Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin olduğu, öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin daha fazla yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olmuş bir müfredatın bulunduğu, sınav odaklı olmayan, bireysel farklılıkları gözeten bir dönüşüm programı uygulanacaktır.” sözleri yer aldı.

Bakanlık yayımladığı kılavuzda eşitlik konusunun üzerinde durdu. Yayımlanan kılavuzda ortaöğretim kurumlarına dair şu bilgiye yer verildi: Ortaöğretimde okullar arasında kalite farklılıklarını asgari seviyeye indirecek tedbirler alınacaktır. Okullar arasındaki farklılıkların azaltılmasıyla eş zamanlı olarak, ortaöğretimde öğrencilerin ikametlerine en yakın okullardan birinde öğrenim görmesinin alt yapısı oluşturulacaktır. Orta öğretimi bitiren her öğrencimizin bir spor dalından lisans alabilecek düzeyde veya bir müzik enstrümanını belirli bir yeterlilikte kullanabilecek düzeyde eğitim alması sağlanacaktır. Bu dönemde özel yetenekli öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla özel programlar ve yeni uygulamalar geliştirilecektir.

Yayımlanan kılavuzda sosyal medyanın öneminden bahseden Milli Eğitim Bakanlığı “Oyun tabanlı öğrenmeyi etkin hale getirilecektir. Mobil öğrenme sistemlerini geliştirecek; sosyal medyanın öğrenme aracı olarak daha etkin biçimde kullanılması sağlanacaktır. Öğrencilerimize yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimine öncelik verilecektir. Bu amaca yönelik olarak öğretme sistematiğini ve müfredatı gözden geçirecek, dil öğrenimini etkin hale getirilecektir. Birlikte, problem çözmeye dayalı ve proje tabanlı öğrenmeyi teşvik eden eğitim teknolojileri yaygınlaştırılacaktır.” sözlerine yer verdi.

Sınav sistemine göre öğrenciler iki kez sınava (YGS ve LYS) girerken, bakanlık sınav sayısını arttırmayı düşünüyor. Sınavlara dair şu bilgi verildi: Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların yılda birden çok yapılması temin edilecektir. Mevcut üniversitelere ilave olarak bundan sonra kurulacak yeni üniversite ve fakülteler için; öğrenci ve öğretim elemanı sayısı ile kurulmuş bulunan fakültelerin doluluk oranları gibi objektif kuralları baz alan bir mekanizma geliştirilecektir. Bölgesel ihtiyaçlar ile yetkinlik düzeylerini dikkate alarak üniversitelerin ihtisaslaşması desteklenecektir. Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye’de, Türkiye’deki üniversitelerin yurtdışında faaliyet göstermelerine imkân verilecektir.(cnntürk)

Jurnalci.com