GüncelGündem

Taşkın zararlarının önüne “risk yönetimi”yle set çekilecek

Paylaş:

ANKARA (AA) – Türkiye’de depremlerden sonra en fazla can ve mal kaybına sebep olan taşkınlara karşı “kriz yönetimi” yerine “risk yönetimi” stratejisi öne alınırken bu kapsamda akarsu yataklarında yapılaşmaya gidenler ile dere yataklarını yetkisiz daraltanlara hapis ve para cezaları öngörülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, taşkınların çevresel, sosyal ve ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla “Taşkın Kanunu Taslağı” hazırlayarak görüşe sundu.

Çıkarılması planlanan kanunla taşkınlarla mücadelede kurumların görev ve sorumluluklarının belirlenmesinden sigortacılık çalışmalarına, akarsuların ıslahından belediyelerin bu konulardaki yetkilerine, çok yüksek seviyede taşkın riski taşıyan alanların tespitinden taşkın tahmin ve erken uyarı çalışmalarına kadar çeşitli konularda düzenlemeler hedefleniyor.

Taşkın sırasında uygulanan “kriz yönetimi”nin yerine bu alanda “çok disiplinli ve bütüncül bir yaklaşımla taşkın risk yönetiminin sağlanması” hedeflenen taslağa göre Tarım ve Orman Bakanlığı, taşkın yönetim planları hazırlayacak. Taşkın tahmini ve erken uyarı çalışmaları Bakanlık koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri bakanlıkları tarafından yürütülecek.

Büyükşehirlerdeki akarsu ıslahları belediyelerin sorumluluğunda

Düzenleme, kurum ve kuruluşların taşkınlar konusundaki görev, yetki ve sorumluluklarını da belirlemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda akarsu ıslahları, büyükşehir belediyesi olan illerde ilgili belediyenin sorumluluğunda olacak. Büyükşehir olmayan yerlerde ise DSİ bu sorumluluğu üstlenecek.

Taşkın kontrolüne ilişkin yapıların planlanması, projelendirilmesi, inşaatı, işletmesi, bakımı ve onarımı, DSİ Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak büyükşehir belediyelerince gerçekleştirilecek.

Akarsu yataklarına ve taşkın kontrol tesislerine yapılan tecavüz veya müdahalelerin önlenmesi maksadıyla tesisleri kullanan idare ve DSİ yılda bir kez muayene ve denetim yapacak.

İnşaatlara “taşkın yönetim” kriteri

Taşkın risklerinin azaltılması için akarsu veya mücavir alanlarda yapılacak planlama, proje ve inşaat çalışmalarında ilgili bölgeye ait yağmur suyu altyapı sistemi, drenaj sistemleri, taşkın yönetim planlarıyla mevcut akarsu ıslahlarına uyulması gerekecek.

Yapılacak düzenlemeler öncesinde akarsu ıslahını gerçekleştiren kurum ve kuruluşlardan görüş alınacak. Kentsel alanlarda yağmur suyu altyapı sistemi, drenaj sistemleri ile yeşil altyapı ve akarsu ıslahları birbiriyle uyumlu olacak.

Akarsu hidromorfolojisini bozarak taşkın riskini artıran, akarsu yatakları ve mücavir alanlardan izinsiz veya izin verilen miktarın üzerinde malzeme alınmasının önüne geçilecek. Bunun için herhangi bir malzeme alımı veya yatak taraması yapılırken DSİ Genel Müdürlüğünden görüş alınacak.

Akarsu yatağını daraltarak taşkın riskini artıran kara yolu, demir yolu ile her türlü yol ve geçiş yapısı inşaatlarında taşkın yönetim planlarına uyulacak.

Riskli alanlarda yapılaşmaya set çekilecek

Afet riski altındaki alanların da dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda “çok yüksek seviyede taşkın riski taşıyan alanlar” belirlenecek.

Bu alanlarda akarsu ıslahı maksatlı yapılar, mücbir sanat yapıları, ilave taşkın riski doğurmamak koşuluyla kolaylıkla ve hızla tahliye edilebilen park, yeşil alan, rekreasyon sahası gibi çevresel ve sosyal maksatlarla yapılacak düzenlemeler haricinde yapı ve düzenlemeye müsaade edilmeyecek.

Söz konusu riski taşıyan yerlerdeki mevcut yapıların tapu kaydına “Taşkın riski altındadır” şerhi düşülecek.

Taşkın yönetim planlarının uygulanmasına yönelik de düzenleme yapılarak Bakanlık tarafından hazırlanan taşkın yönetim planları, Ulusal Su Kuruluna sunulacak, Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Yerleşim yerlerinde taşkın riskinin önlenmesi amacıyla her tür ve ölçekteki mekansal plan çalışmalarında Tarım ve Orman Bakanlığının görüşü alınacak. İnşa edilecek yapılar için seçilecek subasman kotu, yapının bulunduğu alanlar için belirlenen taşkın su seviyesinin altında olamayacak.

Tahmin ve erken uyarı hassasiyeti

Taşkın tahmini ve erken uyarı çalışmalarının etkinlik düzeyinin de artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda taşkın, kuraklık ve orman yangınlarının takibini ve çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulacak Acil Durum Yönetim Merkezi, taşkının olumsuz etkilerini azaltmak maksadıyla ulusal ölçekte çalışmalar yürütecek.

Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak taşkın tahmini ve erken uyarıya yönelik çalışmalar, Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezine bildirilecek.

Hapis ve idari para cezaları

Taşkın sonrası zararların karşılanmasında Afet Sigortaları Kanunu hükümleri uygulanacak.

Akarsu yatakları ile taşkın kontrolü maksatlı tesislere taşkın riski oluşturacak veya artıracak herhangi bir atık, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı, zehirli, kimyasal, biyolojik atık, radyoaktif veya nükleer atığın doğrudan veya dolaylı olarak atılması yasak kapsamında bulunuyor. Bu alanlarda ağaç, asma gibi çok yıllık bitki dikilmesi, her türlü tarımsal faaliyette bulunulması da yasaklanacak.

Bu alanlarda inşa faaliyetlerinde bulunulması, doğal yatağın veya ıslah kesitinin herhangi bir maksatla yetkisiz olarak daraltılması da önlenecek. Kurallara uymayanlara 100 bin lira ila 5 milyon lira arasında değişen idari para cezaları uygulanacak.

İdarenin iznini almadan bu alanlarda inşa faaliyetlerinde bulunanlar, doğal yatağı veya ıslah kesitini yetkisiz daraltanlar, taşkın kontrol tesislerini işgal edenler veya zarar vererek akarsu akış koşullarını bozacak müdahalelerde bulunanlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Suçun tekrarı halinde cezalar katlanarak uygulanacak.

Taşkınlar, milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açıyor

Taşkın Kanunu Taslağı’nın gerekçesinde yer alan bilgiye göre, dünyada son 30 yılda ortalama yıllık 100 milyon kişi taşkınlardan etkilendi. Avrupa’da 1998-2009 yıllarında 213 büyük taşkın yaşanırken 1126 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık yarım milyon insan yer değiştirdi, sigortalı ekonomik kayıp ise 52 milyar avroyu buldu.

Türkiye’de 1975 yılından bu yana 2 bin 600’den fazla taşkın meydana geldi. Bu olaylarda 900’den fazla kişi hayatını kaybetti, 4 milyar doların üzerinde ekonomik kayıp oluştu. Sadece 7-11 Temmuz 2023 döneminde çoğunluğu Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen taşkın ve sellerde 5 milyar lira maddi kayıp hesaplandı.

Muhabir: Mehmet Can Toptaş

Paylaş:

Sağlık İçin Kızılötesi Karbon Isı Boyası
Canlıların, özellikle de insanların sağlıklı yaşayabilmek için kızılötesi ışınlara ihtiyaçları vardır. Ancak bir aylık bir sürede yoğun bir şekilde alınan güneş ışınlarının depolanması mümkün değildir. On iki ay boyunca alınacak terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ise sayısız fayda sağlar.

 • Hücre sisteminin yenilenme gücünü artırır,
 • Kan dolaşımını hızlandırır,
 • Kronik yorgunluğu azaltır,
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir,
 • Astım, alerjik rinit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan hastalar için en sağlıklı ısıtma sistemidir,
 • Kas ağrıları, sırt ağrıları ve eklem rahatsızlıklarını azaltır,
 • Bazı kanser türlerinin gelişimini engelleme özelliğine sahiptir,
 • Şeker hastalıklarının yan etkilerini azaltır,
 • Fizyoterapi tıp merkezlerinde doğrudan kullanılır.

Tıbbi araştırmalar, uzun dalga boyundaki ışınların terapi etkisi yaptığını, hiçbir zararlı yan etkisinin olmadığını ve insan vücudu için en uygun sıcaklığı sağladığını göstermiştir. Uzun dalga boyunda, terapi kalitesindeki kızılötesi ışınlar ile ısıtma sistemi olarak geliştirilmiş olan SRN  Kızılötesi Isı Boyası, güneşin altında ısınma hissini on iki ay sağlamaktadır. SRN Kızılötesi Isı Boyası, uygulandığı ortamı sadece ısıtmakla kalmaz; aynı zamanda bir fizyoterapi merkezine çevirerek, içinde yaşayanların sağlığına katkıda bulunur.
Uzun dalga kızılötesi, radyan ısıdır; yüzünüzde güneşin veya odun ateşinin sıcaklığını hissetmekle aynı histir. Hatta kendi vücudumuzun da yaydığı ısı türüdür. İnsanlığın bildiği en temel ısınma şeklidir. Önce objeleri ısıttığı, ısınan objelerin de ısı yayarak çevreyi sıcak tuttuğu için binlerce yıldır tercih edilmiştir.
Bugün, yüksek enerji verimliliğine sahip SRN Kızılötesi Isıtma Teknolojisi, estetik ve konforlu bir şekilde radyan ısıyı çevre dostu olarak kolayca tekrar kullanabilmemizi sağlamaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılda insanoğlunun konforlu olması sebebiyle tercih ettiği konvansiyonel ısıtma sistemlerinin (petek, klima vb.); yakın gelecekte yerini tekrardan kızılötesi ısıtma sistemlerine bırakması kaçınılmazdır.
SRN KIZILÖTESİ KARBON ISI BOYASI HAKKINDA BAZI BİLGİLER

 • SRN Kızılötesi Isı Boyası havayı kurutmaz ve havayı değil sizi ısıtır.
 • 24 V Elektrik ile çalışan Kızılötesi Isı Boyası sistemi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kombine çalışabilir. (Güneş ve Rüzgar enerjisi)
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası Üstüne duvar kağıdı,sıva ve boya gibi ürünler ile uygulanabilir özelliklere sahip bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası’nın boyandığı ortamda nem ve küf olmaz.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası mekanik tesisat ve bakım gerektirmeye bir üründür.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası anında ısınma ve homojen ısı dağılımı sağlar.
 • SRN Kızılötesi Isı Boyası sağlıklıdır, nefes hastaları (bronşit vb) için en uygun ısıtma teknolojisidir.
 • Su bazlı karbon kaplamalar ek veya ana ısıtma da mükemmel olarak kullanılabilir.
 • Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram  tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,
 • DMRSÜREN KİMYA LTD.ŞTİ
 • 05523307100-05325466184
 • www.kimyadeposu.com,www.claypacks.com,www.nanotozlar.com,www.netyerim.net
 • www.potasyumsilikat.net,www.kursunoksit.com,www.parsman.com.tr,www.parsgrafit.com.tr
 • www.parox.com.tr,www.sepiyolit.net,

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu